keskiviikko 3. kesäkuuta 2015

AlgaeTech - Päivä 3 (Fyysiikan laskuja ja päättelyä)


Kolmas päivä sujui fysiikan ongelmia pohtiessa, sekä kappaleen aineen tiheyttä määrittäesssä. Samalla opittiin määrittämään saadun tuloksen virhe.
SAFE-ryhmä

Keskiviikko 3.6.2015

Saimme valmiin 3D-tulostuksen polkupyörään asetettavasta puhelinpidikkeestä. Siitä on kuva alapuolella. Se oli onnistunut.

Tämän päivän aiheena oli fysiikka. Teimme kuusiosaisen rastipolun, joka koostui erilaisista fysiikan ilmiöitä käsittelevistä rasteista.

Ruokailun jälkeen laskimme ryhmissä kukin oman metallikappaleen tiheyden erilaisilla mittausvälineillä, epätarkoilla ja tarkoilla arvoilla. Laskimme myös virhearvot absoluuttisesti ja suhteellisesti.T: Suvi, Fredi, Aleksi ja Elmo

Observointiryhmä

Aamupäivällä teimme ryhmissä kuusi erilaista fysiikan ja matematiikan tehtävää. Aihealueita olivat massan arviointi, matematiikan optimointi, pyörimisliike, Bernoullin laki, sähkömagneettinen induktio, paine ja äänioppi. Työskentely oli kolmivaiheinen: esittely, itsenäinen työskentely ja monipuolinen koonti.
Iltapäivällä aloitimme tiheystutkimuksen. Opiskelijat jaettiin kolmeen ryhmään ja he saivat kappaleen, jonka tiheys piti virhearvioineen määrittää kaksilla eri välineillä (tarkemmilla ja epätarkemmilla). Oleellista työssä oli virherajojen laskeminen.


Yhteenveto tuloksista virherajoineen

Flaming Fan -ryhmä (3. päivä)

Keskiviikko: tänään kävimme fysiikanlaboratoriossa ja kiersimme erinäisiä rasteja. Lisäksi määritimme kappaleelle tiheyttä jasen virhettä

Flaming Fan -ryhmä (2.päivä)

Tiistai: Tänään mallinsimme 3D-mallinnusohjelmalla suunnittelemiamme laturimalleja.