torstai 4. kesäkuuta 2015

Observointiryhmä

Torstaina olimme Hämeenlinnassa Visamäessä.

Aamupäivällä aiheena oli korroosio ja sen hidastaminen. Lyhyen tietoiskun jälkeen opiskelijat määrittivät kokeellisesti sähkökemiallisen jännitesarjan muutamia metalleja oikeaan järjestykseen. Pohdimme myös kymmenen eri aineen (metallien tai metalliseosten) hintoja, lujuuksia ja korroosionkestävyyttä. Ennen lounasta tutkailimme vielä pihapiiristä löytyviä metalleja ja niiden korroosion astetta.


Iltapäivällä mietimme syitä, jotka muuttavat ainetta. Yhteenvedon teimme ohutlevykeskuksessa, jossa näimme myös testiolosuhteita, joilla tutkitaan maalien ja korroosion kestävyyttä. Päivän lopuksi katsoimme videon eri materiaalien työstämisestä tuotteiksi.AlgaeTech - Päivä 4 (Materiaaleihin tutustuminen)


Neljäs päivä sijaitsi Hämeenlinnassa Vankanlähteellä. Tutustuimme erilaisiin materiaaleihin sekä niiden ominaisuuksiin.