keskiviikko 3. kesäkuuta 2015

Observointiryhmä

Aamupäivällä teimme ryhmissä kuusi erilaista fysiikan ja matematiikan tehtävää. Aihealueita olivat massan arviointi, matematiikan optimointi, pyörimisliike, Bernoullin laki, sähkömagneettinen induktio, paine ja äänioppi. Työskentely oli kolmivaiheinen: esittely, itsenäinen työskentely ja monipuolinen koonti.
Iltapäivällä aloitimme tiheystutkimuksen. Opiskelijat jaettiin kolmeen ryhmään ja he saivat kappaleen, jonka tiheys piti virhearvioineen määrittää kaksilla eri välineillä (tarkemmilla ja epätarkemmilla). Oleellista työssä oli virherajojen laskeminen.


Yhteenveto tuloksista virherajoineen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti