sunnuntai 7. kesäkuuta 2015

SAFE-ryhmä

Perjantai 5.6.2015

Viikon viimeinen päivä vietettiin Hämeenlinnassa Ohutlevykeskuksessa, aiheena rakennustekniikka ja siihen liittyvät lämpökamerat, metallien lujuusmittaukset sekä linnunpönttöjen rakentelu. Linnunpöntöstä tuli hiukan turhan iso ja järeä, mutta sen tekeminen oli hauskaa :).

Saatuamme valmiiksi linnunpöntön, piti tehdä metallista sellainen rakenne, joka kestäisi mahdollisimman suuren painon. Onneksi Suville ja Fredille metallintyöstö oli tutumpaa kuin minulle (Elmolle) se teetti suuria vaikeuksia. Emme ehkä saaneet kestävintä metallirakennetta, mutta hauskaa meillä oli.


T: Suvi, Fredi ja Elmo

perjantai 5. kesäkuuta 2015

SAFE-ryhmä

Torstai 4.6.2015

Ensimmäinen päivä Hämeenlinnan kampusalueella alkoi tutustumisella kemian ihmeelliseen maailmaan metallien näkökulmasta. Meille kerrottiin korroosiosta ja metallien kestävyydestä. Uutta oli se, kuinka monta erilaista teräslajia on olemassa. 

Korroosioesittelyn jälkeen meitä kierrätettiin kampusalueella samalla havainnoiden erilaisia metallien esiintymismuotoja ja niiden kulumiseen vaikuttavia tekijöitä. Sitten menimme syömään.

Ruokailun jälkeen saimme kuula lisää perehdytystä sekä pohtia itse, mitkä tekijät vaikuttavat materiaaleihin. Alla on muutama kuva pohdintojen tuotoksistamme.
Alla olevassa kuvassa esitellään eri metallien kestävyyskokeiden tuloksia.


T: Suvi, Aleksi, Fredi ja Elmo

Flaming Fan -ryhmä (4. päivä)

Tänään tutkimme erilaisten aineiden korroosiota, sekä ideoimme mikä voisi vaikuttaa materiaaleihin. torstai 4. kesäkuuta 2015

Observointiryhmä

Torstaina olimme Hämeenlinnassa Visamäessä.

Aamupäivällä aiheena oli korroosio ja sen hidastaminen. Lyhyen tietoiskun jälkeen opiskelijat määrittivät kokeellisesti sähkökemiallisen jännitesarjan muutamia metalleja oikeaan järjestykseen. Pohdimme myös kymmenen eri aineen (metallien tai metalliseosten) hintoja, lujuuksia ja korroosionkestävyyttä. Ennen lounasta tutkailimme vielä pihapiiristä löytyviä metalleja ja niiden korroosion astetta.


Iltapäivällä mietimme syitä, jotka muuttavat ainetta. Yhteenvedon teimme ohutlevykeskuksessa, jossa näimme myös testiolosuhteita, joilla tutkitaan maalien ja korroosion kestävyyttä. Päivän lopuksi katsoimme videon eri materiaalien työstämisestä tuotteiksi.AlgaeTech - Päivä 4 (Materiaaleihin tutustuminen)


Neljäs päivä sijaitsi Hämeenlinnassa Vankanlähteellä. Tutustuimme erilaisiin materiaaleihin sekä niiden ominaisuuksiin.


keskiviikko 3. kesäkuuta 2015

AlgaeTech - Päivä 3 (Fyysiikan laskuja ja päättelyä)


Kolmas päivä sujui fysiikan ongelmia pohtiessa, sekä kappaleen aineen tiheyttä määrittäesssä. Samalla opittiin määrittämään saadun tuloksen virhe.
SAFE-ryhmä

Keskiviikko 3.6.2015

Saimme valmiin 3D-tulostuksen polkupyörään asetettavasta puhelinpidikkeestä. Siitä on kuva alapuolella. Se oli onnistunut.

Tämän päivän aiheena oli fysiikka. Teimme kuusiosaisen rastipolun, joka koostui erilaisista fysiikan ilmiöitä käsittelevistä rasteista.

Ruokailun jälkeen laskimme ryhmissä kukin oman metallikappaleen tiheyden erilaisilla mittausvälineillä, epätarkoilla ja tarkoilla arvoilla. Laskimme myös virhearvot absoluuttisesti ja suhteellisesti.T: Suvi, Fredi, Aleksi ja Elmo

Observointiryhmä

Aamupäivällä teimme ryhmissä kuusi erilaista fysiikan ja matematiikan tehtävää. Aihealueita olivat massan arviointi, matematiikan optimointi, pyörimisliike, Bernoullin laki, sähkömagneettinen induktio, paine ja äänioppi. Työskentely oli kolmivaiheinen: esittely, itsenäinen työskentely ja monipuolinen koonti.
Iltapäivällä aloitimme tiheystutkimuksen. Opiskelijat jaettiin kolmeen ryhmään ja he saivat kappaleen, jonka tiheys piti virhearvioineen määrittää kaksilla eri välineillä (tarkemmilla ja epätarkemmilla). Oleellista työssä oli virherajojen laskeminen.


Yhteenveto tuloksista virherajoineen

Flaming Fan -ryhmä (3. päivä)

Keskiviikko: tänään kävimme fysiikanlaboratoriossa ja kiersimme erinäisiä rasteja. Lisäksi määritimme kappaleelle tiheyttä jasen virhettä