tiistai 1. syyskuuta 2015

KesäHAMKissa tutustuttiin tekniikkaan kokemalla ja tekemällä!

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla Hämeen ammattikorkeakoulussa koettiin jännityksen hetkiä ja onnistumisen riemua, kun joukko opiskelijoita ja opettajia Hämeenlinnan Kaurialan lukiosta ja Riihimäen lukiosta osallistui tekniikan KesäHAMK2015-kurssille.


Kurssin ideana oli tutustuttaa lukiolaisia tekniikan saloihin itse tekemällä ja oivaltamalla. Viikon ohjelmassa oli pikakurssi tuotteen suunnitteluun ja testaamiseen oman tekemisen ja kokemisen kautta. Samalla tutustuttiin joihinkin fysiikan ilmiöihin laboratoriokokeiden avulla, perehdyttiin materiaalien lujuusominaisuuksiin sekä huomattiin millaisia muovimateriaaleja jokapäiväisissä esineissä käytetään ja miten niitä voidaan valmistaa. 3D-tulostaminen ja sen tuomat arkipäivän mahdollisuudet olivat vahvasti esillä koko kurssin ajan.​


Lukiolaiset pitivät viikkoa onnistuneena - mielenkiintoista toimintaa riitti ja asiat otettiin rennosti. ​Opiskelijoiden mielestä parasta viikossa oli kun pääsi itse suunnittelemaan ja toteuttamaan oman tuotteen 3D-tulostimella. Myös Kaurialan lukion opettajat Heli Immonen ja Sakari Salonen pitivät viikkoa onnistuneena. He totesivat, että on kiva nähdä, kuinka lukiossa opiskeltavat asiat ovat tarpeellisia jatko-opinnoissa ja työelämässä. KesäHAMKin aikana he ovat opiskelijoiden kanssa päässeet näkemään, miten matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, tietotekniikkaa ja englantia sovelletaan käytäntöön.


KesäHAMK2015-kurssi on jatkumoa HAMKin maaliskuussa 2015 järjestämälle tekniikan puuhapäivälle. Tällöin Hämeenlinnan Kaurialan lukion opiskelijoita ja luonnontieteiden opettajia perehtyi ohutlevytekniikan ja teräsrakentamisen tutkimuksen maailmaan HAMKin Ohutlevykeskuksessa yhden päivän ajan.
Toiselle asteelle tarkoitetut kurssit ja puuhapäivät on suunniteltu yhdessä toisen asteen opettajien kanssa. Hämeen ammattikorkeakoulu tekee vahvaa yhteistyötä alueensa toisen asteen oppilaitosten kanssa. Yhteistyö on osa HAMKin strategiaa ja myös opetusministeriön HAMKille asettamia tavoitteita. ​

sunnuntai 7. kesäkuuta 2015

SAFE-ryhmä

Perjantai 5.6.2015

Viikon viimeinen päivä vietettiin Hämeenlinnassa Ohutlevykeskuksessa, aiheena rakennustekniikka ja siihen liittyvät lämpökamerat, metallien lujuusmittaukset sekä linnunpönttöjen rakentelu. Linnunpöntöstä tuli hiukan turhan iso ja järeä, mutta sen tekeminen oli hauskaa :).

Saatuamme valmiiksi linnunpöntön, piti tehdä metallista sellainen rakenne, joka kestäisi mahdollisimman suuren painon. Onneksi Suville ja Fredille metallintyöstö oli tutumpaa kuin minulle (Elmolle) se teetti suuria vaikeuksia. Emme ehkä saaneet kestävintä metallirakennetta, mutta hauskaa meillä oli.


T: Suvi, Fredi ja Elmo

perjantai 5. kesäkuuta 2015

SAFE-ryhmä

Torstai 4.6.2015

Ensimmäinen päivä Hämeenlinnan kampusalueella alkoi tutustumisella kemian ihmeelliseen maailmaan metallien näkökulmasta. Meille kerrottiin korroosiosta ja metallien kestävyydestä. Uutta oli se, kuinka monta erilaista teräslajia on olemassa. 

Korroosioesittelyn jälkeen meitä kierrätettiin kampusalueella samalla havainnoiden erilaisia metallien esiintymismuotoja ja niiden kulumiseen vaikuttavia tekijöitä. Sitten menimme syömään.

Ruokailun jälkeen saimme kuula lisää perehdytystä sekä pohtia itse, mitkä tekijät vaikuttavat materiaaleihin. Alla on muutama kuva pohdintojen tuotoksistamme.
Alla olevassa kuvassa esitellään eri metallien kestävyyskokeiden tuloksia.


T: Suvi, Aleksi, Fredi ja Elmo

Flaming Fan -ryhmä (4. päivä)

Tänään tutkimme erilaisten aineiden korroosiota, sekä ideoimme mikä voisi vaikuttaa materiaaleihin. torstai 4. kesäkuuta 2015

Observointiryhmä

Torstaina olimme Hämeenlinnassa Visamäessä.

Aamupäivällä aiheena oli korroosio ja sen hidastaminen. Lyhyen tietoiskun jälkeen opiskelijat määrittivät kokeellisesti sähkökemiallisen jännitesarjan muutamia metalleja oikeaan järjestykseen. Pohdimme myös kymmenen eri aineen (metallien tai metalliseosten) hintoja, lujuuksia ja korroosionkestävyyttä. Ennen lounasta tutkailimme vielä pihapiiristä löytyviä metalleja ja niiden korroosion astetta.


Iltapäivällä mietimme syitä, jotka muuttavat ainetta. Yhteenvedon teimme ohutlevykeskuksessa, jossa näimme myös testiolosuhteita, joilla tutkitaan maalien ja korroosion kestävyyttä. Päivän lopuksi katsoimme videon eri materiaalien työstämisestä tuotteiksi.AlgaeTech - Päivä 4 (Materiaaleihin tutustuminen)


Neljäs päivä sijaitsi Hämeenlinnassa Vankanlähteellä. Tutustuimme erilaisiin materiaaleihin sekä niiden ominaisuuksiin.


keskiviikko 3. kesäkuuta 2015

AlgaeTech - Päivä 3 (Fyysiikan laskuja ja päättelyä)


Kolmas päivä sujui fysiikan ongelmia pohtiessa, sekä kappaleen aineen tiheyttä määrittäesssä. Samalla opittiin määrittämään saadun tuloksen virhe.